Oscypek wyłącznie dla Polski?

Komisja Europejska zaakceptowała oscypek jako produkt regionalny i chroniony w całej Unii. Nie kończy to jeszcze procedury rejestracji, ale znacznie przybliża wydanie unijnego certyfikatu. Wniosek o uznanie oscypka za regionalną specjalność w Unii jest teraz tłumaczony na wszystkie języki urzędowe we wspólnocie. W najbliższych dniach pojawi się w dzienniku ustaw. Potem przez pół roku kraje Unii oraz producenci będą mogli zgłaszać zastrzeżenia. Jeśli nie będzie protestów, słynny góralski ser zostanie oficjalnie zarejestrowany jako produkt regionalny. Wówczas jego nazwa będzie zastrzeżona w całej Unii. Dzięki temu tylko w kilku powiatach południowej Polski będzie można produkować takie sery. Do niedawna prawo do oscypka rościli sobie Słowacy, ale porozumienie Warszawy z Bratysławą rozwiązało problem.