Słabnie odpływ kapitału z młodych rynków

W tygodniu zakończonym 5 lipca klienci zagranicznych funduszy operujących na globalnych młodych rynkach wycofali zaledwie 182 mln dol. To najmniej od połowy maja

Według najnowszego raportu Domu Maklerskiego BZ WBK, w tygodniu zakończonym 5 lipca klienci funduszy operujących na globalnych młodych rynkach wycofali zaledwie 182 mln dol. To najmniej od połowy maja, kiedy na skutek rejterady zagranicznych funduszy doszło do załamania cen akcji na młodych giełdach, w tym w Warszawie. Kapitał uciekał z młodych giełd przez siedem tygodni - w sumie wycofano ok. 16 mld dol. W ostatnim tygodniu z giełd naszego regionu - Pragi, Budapesztu i Warszawy - odpłynęło zaledwie ok. 10 mln dol. Szacuje się, że Polska od połowy maja straciła ok. 570 mln dol. z zagranicznych portfeli. Niektóre wschodzące rynki, takie jak Chiny, Turcja czy Rosja, w ostatnim tygodniu miały już dodatni bilans przepływu kapitału z funduszy inwestycyjnych.