Zarobimy na dwutlenku węgla?

Polska dołączyła wreszcie do unijnego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla

Komisja Europejska poinformowała w piątek o zatwierdzeniu - po wielu miesiącach opóźnienia - polskiego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji CO2 na lata 2005-07. Dzięki temu, mógł zostać uruchomiony elektroniczny rejestr, który teraz pozwoli polskim przedsiębiorstwo sprzedawać swoje nadwyżki zezwoleń "uprawnień do emisji".

Polska obok Cypru, Malty i Luksemburga była ostatnim krajem, który nie uczestniczył w paneuropejskim systemie handlu emisjami.