CR Media wygrywa z franciszkanami w arbitrażu

Arbitraż przy Krajowej Izbie Gospodarczej rozstrzygnął spór między zakonem franciszkanów i grupą CR Media. Ale nie jest to koniec walki o koncesję radiową w Warszawie.

Walka o spółkę Nadawca, do której należy koncesja na radio w Warszawie, trwa od zeszłego roku. Dawniej nadawała ona program znany jako Radio Plus Warszawa. Dziś na jej antenie gra Radio Vox.

W marcu 2005 r. zakon franciszkanów, do którego należy Nadawca, podpisał umowę przedwstępną w sprawie sprzedaży udziałów grupie radiowej należącej do CR Media. Inwestor wpłacił na konto zakonu pieniądze, wprowadził do zarządu Nadawcy swoich przedstawicieli i zaczął produkować program radiowy dla stacji, czekając cierpliwie, aż zakon uzyska zgodę na transakcję od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ale Rada zwlekała z decyzją, a we wrześniu franciszkanie zmienili zarząd spółki Nadawca i powołali nowy, składający się wyłącznie z ich przedstawicieli. Nowy zarząd wycofał się z umowy z CR Media, skierował pismo do KRRiT z prośbą o wycofanie złożonego wcześniej wniosku i zwrócił inwestorowi pieniądze. CR Media skierowały sprawę do sądu arbitrażowego. Sebastian Wojciechowski z zarządu CR Media tłumaczy, że umowa nie dawała zakonowi możliwości jej wypowiedzenia ani zmiany zarządu. - Musielibyśmy niewywiązywać się z płatności, a to nie miało miejsca - tłumaczył Wojciechowski.

Arbitraż KIG uznał, że umowa wciąż obowiązuje, ale na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba będzie jeszcze poczekać. Decyzję arbitrażu powinien teraz zalegalizować sąd. - Patrząc na sprawę realistycznie, może to potrwać około miesiąca - mówi Wojciechowski. Następnie sprawa wróci do Krajowej Rady, która będzie musiała wypowiedzieć się w kwestii sprzedaży udziałów w spółce Nadawca. Sebastian Wojciechowski nie chce prognozować, jak długo Rada będzie zajmować się tą sprawą. A jeśli nie wyrazi zgody na sprzedaż? - Cóż, są jeszcze sądy administracyjne, ale nie chciałbym zbyt daleko wybiegać w przyszłość - ucina Wojciechowski.

W zeszłym roku grupa rozgłośni diecezjalnych znanych słuchaczom jako Radio Plus rozpadła się. Część stacji diecezjalnych nawiązała współpracę z należącą do CR Media spółką Radio Plus Polska i nadaje program pod marką Radio Plus. Pozostałe, nadające program pod marką Vox FM, weszły do Porozumienia Radiowego Plus, którego udziałowcem jest holding ZPR (właściciel m.in. Radia Eska). Należący do franciszkanów Nadawca działa w tej drugiej grupie.