Rząd przyjął nowelizację ustawy o świadku koronnym

Rozszerza ona katalog spraw, które można prowadzić przy pomocy świadka koronnego. Świadka będzie można powołać w sprawie każdego przestępstwa dokonanego w ramach grupy oraz wszystkich przestępstw o charakterze korupcyjnym, w tym np. korupcji w sporcie

Projekt powstał w ministerstwie sprawiedliwości ale w jego przygotowaniu uczestniczyli przedstawiciele sądownictwa. Dziś kandydatem na świadka koronnego nie może zostać założyciel organizacji przestępczej. Ten, który założył gang a później np. został z niego wyrzucony nie mógł zostać świadkiem.

Dziś poprzez skreślenie poprzednich przepisów założyciel może już ostać świadkiem i podzielić się z prokuratorem swoją wiedzą powstałą u zarania organizacji przestępczej. Kandydat na świadka koronnego będzie też zeznawać na temat swojego majątku o swoim majątku oraz o znanym mu majątku innych członków grupy przestępczej.

O przyznaniu statusu świadka koronnego decydował będzie trzyosobowy skład sądu okręgowego a nie jak do tej pory - rejonowego. Sąd będzie więc złożony z doświadczonych sędziów.