Kim jest Artur Zawisza

Poseł PiS Artur Zawisza został wybrany na przewodniczącego sejmowej komisji śledczej do spraw banków

Artur Zawisza ma 37 lat. Jest członkiem Zarządu Głównego PiS i rady krajowej tej partii. Zajmuje się zagadnieniami wolności gospodarczej, polityki prorodzinnej oraz polityki europejskiej. W listopadzie ubiegłego roku został przewodniczącym sejmowej komisji gospodarki. W sejmie poprzedniej kadencji był członkiem sejmowych komisji gospodarki i finansów publicznych.

W latach 80-tych podczas nauki w liceum był instruktorem podziemnego Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1993 roku, krótko po studiach, został asystentem przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Marka Jurka. W latach 1997 - 1999 był dyrektorem gabinetu politycznego Wiesława Walendziaka, szefa kancelarii premiera. Był też doradcą ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Ujazdowskiego.

W 1997 roku przygotowywał edycję gazety "Nasz Dziennik". Od 1998 do 2000 roku był sekretarzem generalnym ZChN. W latach 2001-2002 członek Przymierza Prawicy.

Jest członkiem Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, Ligi Narodowo-Konserwatywnej i przewodniczącym Rady Programowej Stowarzyszenia na rzecz Swobód Obywatelskich.