Unijna komisarz laureatką nagrody im. Grabskiego

Komisarz Unii do spraw programowania finansowego i budżetu Dalia Grybauskaite została laureatka nagrody imienia Władysława Grabskiego. Nagroda jest przyznawana dla osobistości życia publicznego, która przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu gospodarczego.

Kapituła nagrody złożona z wybitnych fachowców od gospodarki uznała, że pani komisarz odegrała kluczową rolę w planowaniu unijnego budżetu na lata 2007-2013. Przewodnicząca kapituły Henryka Bochniarz z Polskiej Konferedacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaznaczyła, że komisarz Grybauskaite spełniła oczekiwania europejskich środowisk gospodarczych. Dzięki niej przeznaczono na europejską inowacyjność, restrukturyzację zatrudnienia, poprawę jakości rynku pracy oraz rozwoju małych i średnich firm.

W skład kapituły nagrody wchodzą laureaci tej nagrody w ubiegłych latach - między innymi Leszek Balcerowicz, Hanna Gronkiewicz-Walz i Jerzy Hausner.