KE: możecie zakazać żywności modyfikowanej

Komisja Europejska zgodziła się, by w Polsce zaczął obowiązywać zakaz uprawy 16 genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy. Unijnych ekspertów przekonały argumenty polskiego rządu, że wspomniane 16 rodzajów kukurydzy i tak, głównie z powodów klimatycznych, miałoby małe szanse na uprawę w Polsce, więc zakaz nie będzie miał żadnego wpływu na rynek.

Obrót żywnością GMO jest regulowany w UE odrębną dyrektywą. Stwierdza ona, że obrót roślinami modyfikowanymi genetycznie powinien być dozwolony, jednak od tej zasady mogą być stosowane lokalne wyjątki.

Polska od dawna należy do grupy tych państw unijnych, które sprzeciwiają się wprowadzaniu pod uprawy rośliny GMO. Podobnego zdania są m.in. rządy we Włoszech i Francji. Przeciwnicy roślin genetycznie modyfikowanych twierdzą, że współczesna nauka nie dowiodła w sposób całkowicie bezsporny, że żywność GMO nie ma złego wpływu na zdrowie człowieka.