KRRiT wybrała nową Radę Nadzorczą Telewizji Polskiej

Krakowa Rada Radiofonii i Telewizji wybrała nową Radę Nadzorczą Telewizji Polskiej. W jej skład weszli Anna Milewska, Zbigniew Cieślak, Joanna Goss, Wojciech Hermeliński, Janusz Niedziela, Tomasz Rudomino, Robert Rynkun-Werner i Zdzisław Marek Tarasiewicz.

Wcześniej Krajowa Rada zamieściła ogłoszenie prasowe, w którym poprosiła organizacje pozarządowe o zgłaszanie kandydatów do rad nadzorczych mediów publicznych. Podczas wyboru mogła z nich skorzystać, ale członkowie Krajowej Rady mogli zgłaszać też własnych kandydatów. Wiadomo, że wśród wybranych do Rady Nadzorczej TVP są osoby rekomendowane przez organizacje pozarządowe.