Dębica - 360 osób do zwolnienia

Związkowcy Firmy Oponiarskiej Dębica rozmawiają z dyrekcją fabryki w sprawie planowanych zwolnień. To pierwsza tura negocjacji po informacji o planowanej redukcji zatrudnienia.

Zarząd zakładu chce zamknąć przynoszące straty Centrum Ogumienia Rowerowego i Dętek , w którym zatrudnionych jest 360 osób. Aż 305 z nich to ludzie z produkcji. Związkowcy zapewniają, że zrobią wszystko, aby zatrzymać w firmie oponiarskiej pracowników wytypowanych do zwolnienia. Dotyczy to zwałszcza ludzi zatrudnionych tutaj od 20-25 lat, którym najtrudniej byłoby się odnaleźć na lokalnym rynku pracy.

Osobom, które odejdą z firmy zarząd wypłaci odprawy. To już kolejne grupowe zwolnienia w dębickiej firmie oponiarskiej w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. W ubiegłym roku z dębickich Opon odeszło 170 pracowników.

W powiecie dębickim jest ponad 10 tysięcy bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosi 18,6 procent.