KIG powołuje Instytut Jakości Żywności

Krajowa Izba Gospodarcza zapowiedziała powołanie Instytutu Jakości Żywności. Wydawane przez Instytut certyfikaty mają gwarantować, że polska żywność wysyłana na eksport będzie najwyższej jakości.

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski powiedział, że dzięki tej inicjatywie ma być wyeliminowana działalność ludzi nieuczciwych, pozostających w szarej strefie, fałszujących certyfikaty i podstawiających partie żywności spoza legalnego obrotu.

Powołanie Instytutu Jakości Żywności ma być też odpowiedzią na zarzuty naszych partnerów handlowych ze wschodu, czyli Rosji i Ukrainy, które wprowadziły ograniczenia na eksport naszej żywności. Rosja swoje sankcje uzasadniła fałszowaniem przez polskich eksporterów świadectw weterynaryjnych i fitosanitarnych. Ukraina, która pod koniec ubiegłego miesiąca zamknęła granice dla naszej wieprzowiny uzasadniła tę decyzję masowym wwożeniem mięsa samochodami, pociągami i autokarami bez odpowiednich dokumentów.

Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej zatwierdziło już powołanie Instytutu Jakości Żywności. Być może pod koniec roku Instytut rozpocznie działalność. Mają z nim współpracować producenci i eksporterzy żywności, zrzeszenia naukowo-techniczne oraz właściwe uczelnie na czele z SGGW.