NIK krytycznie o prywatyzacji cukrowni

Najwyższa Izba Kontroli oceniła krytycznie prywatyzację przemysłu cukrowniczego. Podczas prywatyzacji wydano niegospodarnie około 50 milionów złotych.

Jacek Jezierski, wiceprezes Izby wyjaśnił, że kosztowne i zbędne było działanie czterech holdingów cukrowych, a sposób regulowania rynku cukru w badanym okresie, w istocie ten rynek destabilizował.

W ocenie Izby, beneficjentem przekształceń prywatyzacyjnych w przemyśle cukrowniczym byli doradcy prywatyzacyjni - Pro Invest International i Warszawska Grupa Kapitałowa. NIK dostrzegł w niektórych zleceniach konflikt interesów.

Kontrola NIK dotyczy prywatyzacji w przemyśle cukrowym w okresie od 2000 do 2004 roku.