Sejm: kodeks pracy do komisji

Sejm skierował do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej projekty zmian w kodeksie pracy. Wszystkie trzy projekty - autorstwa rządu, PiS-u i LPR-u przewidują wydłużenie urlopu macierzyńskiego.

Rząd proponuje, by urlopy macierzyńskie były dłuższe o dwa tygodnie. Na pierwsze dziecko przysługiwałoby kobietom nie jak teraz 16 tygodni, ale 18 tygodni płatnego urlopu. Przy każdym następnym dziecku byłoby to 20 tygodni. W przypadku urodzenia się bliżniaków czy trojaczków- 28 tygodni.

PiS i LPR proponują 26 tygodni przy pierwszym dziecku. Przy czym PiS chce wydłużenia tego urlopu przy drugim dziecku do 38 tygodni, a przy trzecim i kolejnym dziecku do 52 tygodni.

LPR chce natomiast by urlop macierzyński przy kolejnych narodzinach wynosił 28 tygodni, a w przypadku blizniaków czy trojaczków- 38 tygodni. Liga domaga się też by matki wracające do pracy po urlopie macierzyńskim miały dwa i pół roku gwarancji zatrudnienia.

O ile posłowie zgodzili się, że ten urlop powinien być wydłużony, to nie było zgody co do czasu jego trwania. Nie było też zgody co do propozycji LPR-u by wprowadzić dwu i pół-letni zakazu zwalniania kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka.