Ptasia grypa: Kostrzynek w strefie ochronnej

Miejscowość Kostrzynek w zachodniopomorskiem znajdzie się w dwukilometrowej strefie ochronnej po znalezieniu martwych ptaków w Niemczech, przy granicy z Polską.

Oznacza to, że teren ten zostanie uznany za obszar znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska ptasiej grypy. Na drogach mogą pojawić się maty dezynfekujące. Strefę ochronną wyznaczyła strona niemiecka.

Służby weterynaryjne zostały już postawione w stan najwyższej gotowości. Jak poinformował kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, na tym terenie będzie obowiązywał ścisły dozór weterynaryjny.

Obecnie trwają rozmowy z władzami Brandenburgii. Uczestniczy w nich powiatowy lekarz weterynarii z Gryfina.

Niemcy poinformowali, martwe ptaki znaleziono bardzo blisko granicy z Polską. Początkowo przypuszczano, że Kostrzynek znajdzie się w strefie B, czyli 10-kilometrowej, gdzie obowiązuje mniejszy rygor weterynaryjny. Okazało się jednak, że trzeba zastosować szczególne środki ostrożności.