"Mowa nienawiści - Polskie fobie i uprzedzenia" - konferencja

Nienawiść do mniejszościowych grup w polskim społeczeństwie rośnie. Według uczestników konferencji "Mowa nienawiści - Polskie fobie i uprzedzenia", by temu przeciwdziałać należy położyć większy nacisk na edukację. Jest to konieczne, by zatrzymać eskalację przemocy w stosunku do mniejszości narodowych, religijnych, czy seksualnych.

Janusz Kostecki ze Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita zwraca uwagę na nienawiść do wyznawców innych religii. Mówi, że w Polsce już samo nazwanie kogoś Arabem, czy Żydem jest nacechowane negatywnie.

Według Roberta Biedronia z Kampanii Przeciw Homofobii - wiele osób w Polsce deklaruje publicznie nienawiść do osób o innej orientacji seksualnej. Natomiast, poznanie ludzi homoseksualnych gwarantuje ich zrozumienie i zaakceptowanie przez społeczeństwo.

Szef KPH podkreśla, że na ulicach polskich miast nie można spotkać par homoseksualnych idących za rękę, a osoba, która w miejscu pracy przyzna się do odmiennej orentacji - jest często oskrażana o obnoszenie się ze swoją seksualnością.

Według Moniki Płatek z biura Rzecznika Praw Obywatelskich - Rzecznik ma duże pole do działania, by w Polsce "zła całego świata nie zrzucać na gejów, Cyganów i cyklistów". Może on bowiem "wskazywać na patlogie, występujące szczególnie w działaniach ludzi rządzących".

Uczestnicy konferencji "Mowa nienawiści - Polskie fobie i uprzedzenia" wyrazili nadzieję, że nowy Rzecznik Praw Obywatelskich będzie się bacznie przyglądał problemowi dyskryminacji różnych grup społecznych w naszym kraju.