Dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej odowłany

Minister kultury Kazimierz Michał Ujazdowski odwołał ze stanowiska dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego Opery Narodowej Sławomira Pietrasa.

Tymczasowo zastąpi go na tym stanowisku dyrektor do spraw muzycznych w Operze Narodowej Kazimierz Kord. Będzie on piastował to stanowisko do momentu powołania nowego dyrektora naczelnego.