Dziś walne zgromadzenie akcjonariuszy KGHM

Dziś w KGHM zmieniony zostanie skład rady nadzorczej spółki

Ministerstwo, jako reprezentant skarbu państwa (ponad 44 proc. udziałów), decyduje o obsadzie pięciu z dziewięciu członków rady. Dziś są to: przewodnicząca rady KGHM Elżbieta Niebisz (wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu), Maciej Kruk - dyrektor departamentu w ministerstwie skarbu państwa, prof. Tadeusz Janusz z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Jan Rymarczyk z wrocławskiej Akademii Ekonomicznej oraz Krzysztof Szamałek, wiceprezes Fundacji "Ekofundusz" (do niedawna szef Stowarzyszenia Ordynacka). Najprawdopodobniej posady w radzie stracą trzy ostatnie osoby. - Myślę, że zostanę odwołany z powodów politycznych - powiedział nam wczoraj profesor Jan Rymarczyk, członek rady wojewódzkiej dolnośląskiego SLD. - Ale do dziś nikt z nami nie rozmawiał. Nikt nas też na walne zgromadzenie akcjonariuszy nie zaprosił.

Na dzień przed WZA z rady zrezygnował Marek Wierzbowski, który reprezentował posiadaczy globalnych kwitów depozytowych KGHM.

Wciąż jednak nieznane są nazwiska nowych członków, których do rady skieruje premier Kazimierz Marcinkiewicz p.o. ministra skarbu. - Przed walnym takich informacji nie podajemy - mówi Magdalena Nienałtowska z biura prasowego Ministerstwa Skarbu.

- Po tym, jak przewodniczącym rady nadzorczej LOT został pan profesor Bartoszewski, to trudno się nawet domyślać, kto może trafić do rady KGHM - mówi poseł Platformy Obywatelskiej Zbigniew Chlebowski. - To są posunięcia bardziej z zakresu public relations, niż merytoryczne.

Na giełdzie kandydatów do rady nadzorczej KGHM i zarządu spółki wymienia się nazwiska m.in.: Stanisława Bortkiewicza - prezesa warszawskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Witolda Krochmala - byłego wojewody dolnośląskiego, a obecnie burmistrza Wołowa, Krzysztofa Skóry - ekonomisty, kandydata do Sejmu z listy PiS, skarbnika w gminie Ruja niedaleko Legnicy (- To świetny specjalista i uczciwy człowiek, mam do niego pełne zaufanie - mówi o nim minister Adam Lipiński, poseł i wiceprezes PiS) oraz Jacka Krawca, byłego prezesa Impexmetalu i Elektrimu, ostatnio współtwórcy programu gospodarczego PO.

Najprawdopodobniej nowa rada nadzorcza jak najszybciej dokona zmian w zarządzie spółki, być może już za tydzień. Krążą opinie, że z obecnego zarządu może ostać się jedynie uważany za fachowca wiceprezes ds. finansowych Jarosław Andrzej Szczepek.

Aż 1,8 mld zł czystego zysku zakłada osiągnąć w tym roku KGHM Polska Miedź SA. - Przewidujemy kolejny bardzo dobry rok, popyt na miedź na świecie stale wzrasta - mówi Jarosław Andrzej Szczepek, wiceprezes KGHM. Wczoraj rada nadzorcza przyjęła założenia do tegorocznego budżetu spółki.

Rada nadzorcza, która zebrała się w obecnym składzie po raz ostatni. Wysłuchała także informacji zarządu na temat kongijskiej i energetycznej inwestycji spółki, oraz o sytuacji z należącej do KGHM sportowej spółce akcyjnej zagłębie Lubin. Dyskutowała też o problemie wynalazczości w firmie (spółka na ten cel wydaje corocznie kilkadziesiąt mln złotych). Kiedy zamykaliśmy to wydanie "Gazety" nie było jeszcze żadnych decyzji.