Komisja Europejska: Z funduszami jest dobrze

W 2005 r. udało się rozdzielić w całej Unii 100 proc. funduszy dostępnych w ramach unijnych programów pomocowych. To najlepszy wynik w historii wspólnoty - poinformowała Komisja Europejska.

Unijna komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner przedstawiła bilans wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych, spójnościowych oraz programu ISPA za ubiegły rok, w całej "Dwudziestcepiątce". Opublikowane dane są niezwykle optymistyczne - i zaprzeczają twierdzeniom pojawiającym się krajach "starej" Unii, że nowe kraje nie radzą sobie z przyjmowaniem unijnej pomocy.

W ub.r. kraje UE wydały 33,1 mld euro. Polska póki co wzięła tylko kawałek tego tortu - 995,3 mln euro (bez dopłat rolniczych).

To nieco gorszy wynik od prognozowanego, Hübner podkreślała jednak, że Polska, podobnie jak pozostali nowi w UE, dopiero się uczy wydawania tych pieniędzy. Hübner spodziewa się, że w 2006 i 2007 r. w Polsce nastąpi skokowy wzrost wydawanych sum.

Zdaniem Komisji Europejskiej, dzięki napływowi jeszcze większych unijnych funduszy pomocowych w latach 2007 - 13 w UE powstanie 2,5 mln nowych miejsc pracy.