Frankfurt i Słubice bez połączenia tramwajowego

Mieszkańcy Frankfurtu nad Odrą, którzy wzięli udział w miejskim referendum, zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko przedłużeniu linii tramwajowej do sąsiednich Słubic. Za, według nieoficjalnych informacji, opowiedziało się mniej niż 20 procent uczestników dzisiejszego referendum. Wzięło w nim udział 30% uprawnionych do głosowania.

Wyniki referendum nie są wiążące dla władz Frankfurtu. Można jednak przypuszczać, że w tej sytuacji podejmą one decyzję zgodną z wolą większości mieszkańców miasta.

Niemcy z Frankfurtu wskazywali między innymi na zbyt duże koszty, które towarzyszyłyby przedsięwzięciu. Według szacunków, budowa i uruchomienie linii po niemieckiej stronie kosztowałaby około 3 milionów euro, z czego 800 tysięcy pochodziłoby z budżetu miasta. Władze Słubic sfinansowałyby budowę linii po polskiej stronie.

Jutro w Urzędzie Miasta we Frankfurcie nad Odrą zostaną podane oficjalne wyniki -tramwajowego- referendum. Zapewne wówczas władze niemieckiego miasta ogłoszą ostateczną decyzję, czy po 60 latach tramwaj znów połączy Frankfurt i Słubice.