Litwini gotowi na euro

Litwa może przyjąć euro już w przyszłym roku, jeżeli spełni kryteria gospodarcze. Konstytucję do przyjęcia euro dostosował w poniedziałek litewski parlament

Większość (90 ze 141 posłów) litewskiego Seimasu głosowało za poprawkami do konstytucji, które umożliwiają przyjęcie euro. Pięciu było przeciw.

Zgodnie z poprawkami bank centralny Litwy już nie jest jedynym, który ma prawo emisji pieniądza. Takie uprawnienia dostał również Europejski Bank Centralny. Kiedy Litwini przejdą na euro z litów (styczeń 2007 r.), bank centralny Litwy będzie emitował monety, EBC - banknoty.

Poza tym w myśl zmian do konstytucji szef litewskiego banku centralnego będzie powoływany na mocy specjalnych przepisów, a nie jak dziś - przez parlament. Takiej zmiany wymaga EBC, by szef banku centralnego był politycznie niezależny.

Aby zmiany weszły w życie, Seimas musi je przegłosować raz jeszcze - w ciągu trzech miesięcy poprawki do konstytucji musi poprzeć większość dwóch trzecich posłów.

Litewski lit jest związany z euro sztywno od lutego 2002 r., a Litwa weszła do ERM II (przedsionek do euro) w czerwcu ub.r.