Czy dworce kolejowe będą ładniejsze?

Jest szansa na modernizację dworców kolejowych. PKP SA rozpoczęło podpisywanie odpowiednich umów z władzami samorządowymi

Spółka PKP SA pierwszą umowę podpisała z władzami Warszawy. Na jej mocy PKP oraz władze samorządowe razem będę decydowały o modernizacji dworców, nowych inwestycjach, sprzedaży bądź dzierżawie gruntów i nieruchomości. Umowa dotyczy m.in. terenów, na których są największe warszawskie dworce kolejowe: Centralny, Zachodni, Wschodni i Główny.

- To przełom, bo do tej pory współpraca była bardzo słaba. Brakowało koordynacji: miasto robiło swoje, a PKP swoje - mówi Michał Wrzosek, rzecznik PKP SA.

W ciągu 12 tygodni ma być gotowa lista nieruchomości objętych współpracą, później w ciągu kolejnych sześciu tygodni mają być spisane plany dotyczące konkretnych nieruchomości. - Potem będzie można podpisywać umowy szczegółowe - mówi Wrzosek. Określą one m.in. sposób zagospodarowania nieruchomości, terminy remontów etc. Dzięki porozumieniu inwestycje nie będą spowalniane np. przez spory prawne dotyczące własności gruntu.

W przyszłym roku PKP chce podpisać kilkanaście podobnych umów z władzami innych miast. Obejmą kilkadziesiąt największych dworców kolejowych i kilkanaście tysięcy hektarów gruntów.