Wolontariusze poszukiwani przez internet

Rusza internetowe pośrednictwo pracy dla wolontariuszy. Na stronach Centrum Wolontariatu można znaleźć informacje o tym, jakie instytucje i organizacje poszukują osób, które chcą bezpłatnie pracować na rzecz innych

Na stronach www.wolontariat.org.pl można zamieścić swoje zgłoszenie poszukiwania lub oferty pracy wolontaryjnej.

Małgorzata Misztela z Centrum Wolontariatu powiedziała, że organizacja przyjmująca wolontariusza do pracy bierze odpowiedzialność za koordynowanie jego pracy, i za jej skutki.

Do warszawskiego Centrum Wolontariatu zgłasza się miesiecznie 200 do 300 kandydatów na wolontariuszy. Osoby spoza aglomeracji w których działają takie centra, dotąd miały trudności ze znalezieniem organizacji lub instytucji której mogłyby zaoferować swój wolny czas. Według badań stowarzyszenia Klon-Jawor, ta forma aktywności rośnie: już prawie co czwarty Polak deklaruje, że w ciągu ostatniego roku pracował dobrowolnie i bez zapłaty na rzecz innych.