Sejm znowelizował ustawy medialne

Sejm znowelizował trzy ustawy medialne. Za głosowało 236 posłów, przeciwko 179, 2 wstrzymało się od głosu.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie liczyła pięć, zamiast 9 osób. Tak zdecydował Sejm, nowelizując trzy ustawy medialne. Za głosowało 236 posłów, przeciwko 179, 2 wstrzymało się od głosu.

Nowelizację poparli posłowie PiS, Samoobrony i LPR. Przeciwko opowiedzieli się posłowie PO, SLD i PSL.

W myśl noweli, po dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji będą powoływać prezydent i Sejm, a jednego Senat. Kadencja obecnej Krajowej Rady wygaśnie w dniu opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw. Od tego samego dnia Sejm, Senat i prezydent będą mieli prawo powołać nowych członków Krajowej Rady. Ich kadencja będzie trwała sześć lat. Przewodniczącego Krajowej Rady ma powoływać i odwoływać prezydent spośród członków tego gremium.

Nowelizacja przewiduje też, że zostanie zlikwidowany Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty. W jego miejsce powstanie Urząd Komunikacji Elektronicznej, który przejmie część uprawnień Krajowej Rady.

Nowelizacja daje także pierwszeństwo nadawcom społecznym przy ponownym ubieganiu się o koncesję. Z takiego statusu korzysta Polsce między innymi Radio Maryja.