Polscy biznesmeni to pesymiści

Wśród przedsiębiorców nowych krajów Unii Europejskiej najmniej optymistyczni są polscy biznesmeni. Bardziej optymistycznie od naszych patrzą w przyszłość przedsiębiorcy z krajów bałtyckich i Węgier. Wyniki badań European Economic Survey 2006 dotyczące nastrojów przedsiębiorców w 23 krajach Wspólnoty przedstawiła Krajowa Izba Gospodarcza

Pokazują one też, że biznesmeni w nowych krajach Unii mają więcej optymizmu niż ich koledzy ze starych krajów unijnych.

Krajowa Izba Gospodarcza zwraca uwagę, że badania nastrojów biznesowych , które są prowadzone od kilku lat znajdują później odzwierciedlenie w realnej gospodarce. Optymizm na przykład sprzyja decyzjom o inwestowaniu.

W tegorocznym badaniu wzięło udział ponad 90 tysięcy firm europejskich. Potwierdza ono, że nastroje biznesowe w Europie nie są najlepsze i że potrzebna jest zdecydowana zmiana polityki, gospodarczej prowadzonej przez władze unijne. Badania pokazały też, że polscy przedsiębiorcy czekają na dokończenie reform naprawy sądownictwa i usunięcie barier w gospodarowaniu.