Lepsze prognozy dla rynku reklamy

Firma CR Media Consulting skorygowała tegoroczną prognozę wzrostu rynku reklamowego z 10,1 do 10,8 proc.

"Po nadspodziewanie dobrym I kwartale oraz - biorąc poprawkę na wydarzenia nadzwyczajne - bardzo dobrym II kwartale kwartał III potwierdził duży potencjał wzrostu rynku i pozwala na zwiększenie prognozy całorocznego wzrostu wartości rynku reklamy do 10,8 proc." - czytamy w najnowszej edycji cyklicznego "Ad.Media Raportu". Jego autorzy podkreślają, że na dobry III kwartał złożyły się zmiana marki sieci komórkowej Idea na Orange oraz wybory parlamentarne i prezydenckie, na których w najbardziej skorzystały telewizja i reklama zewnętrzna. Jednak główną przyczyną rozwoju rynku reklamowego jest - zdaniem analityków CR Media Consulting - wzrost gospodarczy. "Wśród innych przyczyn ogólnej poprawy sytuacji reklamy należy wymienić wejście Polski do UE, które pozwoliło na znacznie swobodniejszy przepływ towarów i usług pomiędzy Polską a innymi krajami Unii" - czytamy w raporcie.

Autorzy raportu zakładają, że wzrost rynku powinien utrzymać się także w 2006 r. i prognozują poprawę o 10 proc., a w 2007 r. - o 8 proc. Według nich reklamodawcy zostawią w tym roku w telewizji o 10,8 proc. więcej pieniędzy, w prasie - o 10,5 proc., a w radiu - o 12,7 proc.

"W połączeniu z wyjątkowo niskimi cenami reklamy jak na warunki europejskie Polska stała się szczególnie atrakcyjnym polem przeprowadzania akcji marketingowych przez koncerny międzynarodowe" - piszą analitycy.