Nowe zasady importu bananów

Od 2006 r. zmienią się zasady importu bananów. UE ostatecznie zadecydowała we wtorek o zmianie taryfy celnej

Od 1 stycznia obowiązywać będzie nowa, jednolita stawka celna na import bananów - 176 euro za tonę. Dotychczasowa stawka wynosiła 187 euro za tonę. UE musiała ją obniżyć pod naciskiem Światowej Organizacji Handlu. Mimo to nowa stawka wciąż nie podoba się wielu państwom Ameryki Łacińskiej.

Państwa unijne postanowiły, że utrzymany zostanie specjalny bezcłowy kontyngent na import bananów z państw - byłych kolonii europejskich (tzw. państw ACP - z Afryki, Karaibów i obszaru Pacyfiku). Będą one mogły wysłać bez cła 775 tys. ton bananów rocznie.