GUS: 7,6 procent wzrostu produkcji

Jak poinformował GUS, w październiku produkcja sprzedana przemysłu była większa o 7 i 6 dziesiątych procent niż w ubiegłym roku. W stosunku do września produkcja wzrosła o 1,3 procenta.

Wzrost produkcji odnotowano w 15 z 29 gałęzi przemysłu. Najbardziej w październiku wzrosła produkcja w dziale "przetwórstwo przemysłowe" - o 8,8% w ujęciu rocznym wobec 6,7% r/r w poprzednim miesiącu. Najsłabsza dynamika była w dziale "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę" - tu odnotowano spadek o 0,4 % r/r wobec wzrostu o 0,6% r/r we wrześniu. Dynamika produkcji budowlano-montażowej zwolniła w październiku do 6,8% z 10,5% r/r miesiąc wcześniej.

Jeszcze większy rozrzut zanotowano w poszczególnych branżach. W produkcji maszyn i urządzeń produkcja r/r wzrosła o 24 i pół procent, pojazdów samochodowych o 14 i dwie dziesiąte procent, artykułów spożywczych i napojów o 7 i pół procent. Spadek o 17 i 9 dziesiątych procent odnotowano w produkcji odzieży.

Ekonomiści ankietowani przez agencję ISB oczekiwali wzrostu produkcji przemysłowej we wrześniu w ujęciu rocznym średnio na poziomie 6,0% przy oczekiwanym wyniku od 5,2% do 7,2% w ujęciu rocznym.

We wrześniu produkcja przemysłowa wzrosła o 10,2% w ujęciu miesięcznym i o 5,9% w porównaniu do września 2004 roku (dane zrewidowane).