Opłaty

Chcąc umożliwić wszystkim zainteresowanym uczestnictwo w naszym wydarzeniu wprowadziliśmy zróżnicowane stawki opłat:

Duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników): 999 zł od osoby,

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (do 250 pracowników): 499 zł od osoby,

Organizacje pozarządowe/Przedstawiciele akademiccy: 299 zł od osoby,

Członkowie Stowarzyszenia: 299 zł od osoby,

Koszt powyższy obejmuje udział w 2-dniowym wydarzeniu: warsztaty i prelekcje, materiały, przerwy kawowe.

Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od daty wysłania zgłoszenia.

Szczegóły: www.odpowiedzialnybiznes.pl .