Informacja o wydarzeniu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza do udziału w wydarzeniu pt. Odpowiedzialny Biznes 2005. Strategie odpowiedzialności w biznesie. Targi Dobrych Praktyk, które odbędzie się w dniach 7-8 listopada br. w Warszawie, w Hotelu Novotel Airport.

Przez ostatnie 10 lat w Europie i 5 lat w Polsce odpowiedzialny biznes stał się tematem zainteresowania rosnącej liczby firm i instytucji. Podjęto wiele wysiłku, aby jak najszerzej upowszechnić tę tematykę i zachęcić firmy do jej poznania i wdrażania. Nie od dzisiaj wiadomo także, że najskuteczniej uczymy się korzystając z doświadczeń innych, mogąc zaobserwować zarówno tzw. dobre praktyki, jak i takie, które okazały się błędnym rozwiązaniem. Ta myśl przyświeca również organizowanem przez Forum wydarzeniu Odpowiedzialny Biznes 2005 - Strategie odpowiedzialności w biznesie. Targi Dobrych Praktyk.

Podczas 2-dniowego wydarzenia odbędą się debaty i dyskusje nad społeczną odpowiedzialnością biznesu z udziałem wielu znamienitych gości oraz, drugiego dnia, targi dobrych praktyk. Po raz pierwszy w Polsce w tak innowacyjnej formie firmy będą dzielić się swoimi doświadczeniami z zakresu tworzenia programów CSR (ang. Corporate Social Responsibility).

Pierwszego dnia odbędą się dwie debaty na temat różnych aspektów odpowiedzialnego biznesu. Wśród zaproszony osobistości obecni będą m.in.: red. Jacek Żakowski, red. Witold Gadomski, prof. Witold Orłowski, prof. Jarosław Gowin, Michał Boni, a także prezesi największych firm w Polsce. Gościem specjalnym będzie David Logan, doradca firm europejskich i amerykańskich z zakresu projektowania i mierzenia inwestycji społecznych, założyciel The Corporate Citizenship Company.

Dzień drugi przyjmie innowacyjną formułę Targów Dobrych Praktyk, firmy będą dzielić się swoimi doświadczeniami, prezentując rozwiązania biznesowe z obszarów:

biznes a miejsce pracy,

biznes a społeczeństwo,

zarządzanie,

MŚP a odpowiedzialny biznes.

Zaprezentowanych zostanie 40 najciekawszych i innowacyjnych rozwiązań biznesowych, z Polski i zagranicy, wybranych przez Komitet Dobrych Praktyk spośród wszystkich nadesłanych na Targi zgłoszeń.

Wydarzenie jest organizowane w ramach kampanii European Roadmap for a Competitive and Sustainable Enterprise zainicjowanej przez CSR Europe i zainaugurowanej podczas 1 Europejskich Targów Dobrych Praktyk Biznesowych w marcu br. w Brukseli. Jest również okazją do podsumowania 5-lecia odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

Jesteśmy przekonani, że uczestnicząc w naszym Wydarzeniu znajdziecie Państwo inspirację do efektywnego i skutecznego działania, w oparciu o wartości i zasady przejrzystych procedur, rzetelnej komunikacji, dbałości o pracowników oraz budowaniu zaufania ze strony klientów i pozostałych partnerów.

Szczegóły na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 28 października.

Osoba kontaktowa: Agnieszka Kowalcze, tel. (22) 627 18 71, Agnieszka@fogb.org.pl; dobre_praktyki@fob.org.pl