Tele-PERN kupił światłowód do Czech

Spółka telekomunikacyjna Tele-PERN kupiła od MNI magistralę światłowodową do Czech. Dzięki tej transakcji Tele-PERN zamknął swoją część pierścienia telekomunikacyjnego między Warszawą, Pragą i Frankfurtem

Tele-PERN kupił od firmy MNI (dawny Szeptel) odcinek magistrali światłowodowej spod Częstochowy do granicy z Czechami. W lipcu Tele-PERN kupił już od MNI inny odcinek tego światłowodu wraz z przejściem transgranicznym do Czech w okolicach Cieszyna. Po tych transakcjach spółka jest właścicielem całej magistrali światłowodowej do Czech. Tele-PERN eksploatuje światłowody wzdłuż rurociągów, które należą do państwowej firmy PERN "Przyjaźń". Magistrala odkupiona od MNI to pierwsze ważne łącza Tele-PERN, które nie leżą obok rurociągów. MNI nie podało wartości transakcji. Spółka poinformowała tylko, że spowodują one w sumie wzrost o 3,2 mln zł zysku netto szacowanego wcześniej na 8 mln zł. Prezes Tele-PERN Marek Stachura powiedział nam, że dzięki zakupowi światłowodu jego spółka będzie miała "znaczące" zyski, ale konkretów nie ujawnił. Jednym z ważnych klientów Tele-PERN jest skandynawski koncern telekomunikacyjny TeliaSonera.