Drogi bezpłatny ruch ciężarówek po autostradach

Ile będzie kosztował państwo bezpłatny ruch ciężarówek po autostradach? W wyścigu po odszkodowania należąca do Stalexportu spółka Autostrada Małopolska może wyprzedzić Autostradę Wielkopolską związaną z firmami Jana Kulczyka

Od początku września ciężarówki mogą bez opłat jeździć po płatnych autostradach. W zamian firmy, które mają koncesję na eksploatację tych autostrad, będą dostawać odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Powód? Nie można pobierać jednocześnie pieniędzy z winiet dla ciężarówek oraz opłat za autostrady.

Odszkodowania będą wypłacane z Krajowego Funduszu Drogowego, który utworzono w 2004 r. z myślą o gromadzeniu pieniędzy na polski wkład do inwestycji drogowych finansowanych głównie przez UE.

Przepisy wprowadzono w ekspresowym tempie. Przygotowany przez rząd projekt nowelizacji trafił do Sejmu na początku czerwca, pod koniec lipca Sejm uchwalił zmianę prawa głosami głównie SLD. Prezydent Kwaśniewski podpisał ustawę w połowie sierpnia i już dwa tygodnie później przepisy weszły w życie.

I wywołały zamęt. Przede wszystkim nie wiadomo, ile będzie płacić GDDKiA. Nowe przepisy zobowiązały firmy eksploatujące płatne autostrady do zaniechania poboru opłat od ciężarówek. Tymczasem do tej pory firmy te nie uregulowały z GDDKiA zasad wypłaty odszkodowań.

Spółka Autostrada Wielkopolska (AWSA), która eksploatuje płatną autostradę A2 z Nowego Tomyśla do Konina, zapowiadała, że najpóźniej 11 października wystawi rachunek za zwolnienie ciężarówek z opłat we wrześniu. Jednak do wczoraj, kiedy upłynął ten termin, AWSA nie wystawiła rachunku - przyznała rzecznik spółki Zofia Kwiatkowska.

Do tej pory AWSA nie podpisała też z GDDKiA aneksu do umowy koncesyjnej, który pozwoli na wypłatę odszkodowań nieprzewidzianych dotąd w tej umowie. Zdaniem Zofii Kwiatkowskiej nawet bez takiego aneksu AWSA ma prawo wystawić rachunek. Jednak nie robi tego, bo "z szacunku dla publicznego partnera" chce sprawę płatności doprecyzować w formie umowy.

- Nie ma aneksu do umowy koncesyjnej, nie ma więc rachunku - powiedziała nam z kolei Alicja Rajtar, rzecznik spółki Autostrada Małopolska, która eksploatuje płatną autostradę A4 z Krakowa do Katowic. Zdaniem Rajtar aneks do umowy koncesyjnej powinien być podpisany w najbliższych dniach. Liczy na to również AWSA.

Jednak według rzecznika GDDKiA Andrzeja Maciejewskiego Ministerstwo Finansów do tej pory pozytywnie, choć z paroma poprawkami, zaopiniowało tylko projekt aneksu do umowy koncesyjnej z Autostradą Małopolska.

Ile mogą kosztować odszkodowania za wrzesień? Rzeczniczki AWSA i Autostrady Małopolska nie chciały ujawnić. Według AWSA ruch ciężarówek na A2 podwoił się od czasu zniesienia opłat.

W trakcie prac nad nowymi przepisami senatorowie SLD zaproponowali, by kwotę odszkodowań podnieść z 50 do 70 proc. stawki opłaty dla ciężarówek ustalonej przez firmy eksploatujące autostrady w porozumieniu z GDDKiA. Posłowie SLD poparli taką hojność.

Autostrada Małopolska i AWSA wprowadziły od września nowe wyższe cenniki opłat dla ciężarówek. Zmiana przepisów zapewni więc wielkie wpływy firmom, które w ostatnich dniach poprzednich rządów SLD w 1997 r. dostały koncesje na eksploatację płatnych autostrad.