Polka dyrektorem w Brukseli

Ewa Synowiec została we wtorek dyrektorem w departamencie ds. handlu Komisji Europejskiej

Polka będzie nadzorować i koordynować w Komisji Europejskiej kwestie związane z handlem tekstyliami, nowymi technologiami, własnością intelektualną, zamówieniami publicznymi i analizami dotyczącymi handlu - dowiedziała się "Gazeta" w Brukseli. Będzie podlegać unijnemu komisarzowi ds. handlu Peterowi Mandelsonowi.

Ewa Synowiec to drugi obywatel Polski, który wygrał konkurs na stanowisko dyrektora lub doradcy w Komisji. W czerwcu Komisja nominowała na stanowisko dyrektora w departamencie ds. podatków i ceł Mirosława Zielińskiego.

Ewa Synowiec jest dziś zastępcą polskiego ambasadora przy Unii Europejskiej. Poprzednio pracowała w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, a także UKIE.

Jest autorką i współautorką licznych publikacji o integracji europejskiej, handlu zagranicznym, konkurencyjności gospodarek europejskich. Specjalizuje się we wspólnej polityce handlowej UE.