Ptasia grypa: rząd kupuje 2 mln szczepionek

Główny Inspektor Sanitarny zapewnia, że niemal nie istnieje w Polsce zagrożenie szerzenia się wirusa ptasiej grypy wśród ludzi. Zdaniem Andrzeja Trybusza bardzo prawodopodobne jest natomiast wystąpienie tej choroby wśród ptaków.

Rząd zapewnia, że jest na to przygotowany i robi wszystko, aby zapobiec wystąpieniu epidemii. Podjęto już decyzję o zakupie dwóch milionów szczepionek przeciwko grypie.

Andrzej Trybusz podkreślił, że nie stwierdzono przypadków przenoszenia się wirusa ptasiej grypy z człowieka na człowieka. Dodał, że w ostatnich latach zanotowano około 120 przypadków zachorowania na ptasią grypę, wszystkie w Azji Południowo-Wschodniej. Osoby te miały kontakt z żywymi lub martwymi zarażonymi ptakami.

Główny Inspektor Sanitarny dodał, że wirus ma zdolność do licznych mutacji i zagrożenie dla ludzi wystąpi, gdy połączy się on wirusem grypy ludzkiej. Podkreślił, że wtedy wybuch masowych zachorowań byłby bardzo realny. Andrzej Trybusz zwrócił uwagę, że od 2004 roku wirus H5N1 nie zmienił swojej struktury i ewentualne powstanie groźnej dla ludzi jego mutacji może potrwać wiele miesięcy, a nawet lat.

Główny Lekarz Weterynarii Krzysztof Jażdżewski powiedział, że jeśli testy potwierdzą obecność wirusa ptasiej grypy w Rumunii, wtedy będzie istniało duże zagrożenie, że przeniesie się on do Polski. Krzysztof Jażdżewski podkreślił, że do chwili obecnej testy nie wykryły obecności tego wirusa w tym kraju. Jażdżewski dodał, że ptaki u których wykryto chorobę w Turcji nie są zagrożeniem dla naszego kraju, gdyż na Turcji kończą swój przelot z Syberii.

Główny Lekarz Weterynarii powiedział, że jeśli wirus ptasiej grypy zostanie wykryty w Rumunii, wtedy natychmiast będzie wnioskował o zakaz sprzedażu żywego drobiu na targowiskach w całej Polsce, a także zakaz organizowania wystaw ptaków.

Zdaniem Jażdżewskiego jest tylko kwestią czasu, kiedy wirus ten dotrze do Polski. Dodał, że następne zagrożenie wystąpi wiosną przyszłego roku, podczas kolejnego okresu migracji ptaków.

Czy obawiasz się ryzyka wystąpienia ptasiej grypy w Polsce?