Dr Grela: odkrycie wpłynie na rozwój przemysłu farmaceutycznego

Doktor Karol Grela z Instytutu Chemii Organicznej PAN uważa, że odkrycie tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z chemii przyczyni się do rozwoju chemii polimerów i przemysłu farmaceutycznego.

Nagrodę otrzymali: Francuz -Yves Chauvin i dwóch Amerykanów: Robert H. Grubbs i Richard R. Schrock za opracowanie metody metatezy w syntezie organicznej.

Doktor Grela w rozmowie z IAR wyjaśnił, że metateza oznacza podwójną wymianę dwóch substratów organicznych. Upraszcza to powstawanie dowolnych związków organicznych. Ekspert wyjaśnił, że metoda ta jest już wykorzystywana przy produkcji tworzyw polimerycznych, takich jak kauczuk czy żywica.

Doktor Grela wyjaśnił też, że metateza pozwala otrzymać związki, które składają się z dużych pierścieni cząsteczek. Do tego typu związków należy wiele leków. Dlatego też metoda odkryta przez Francuza i Amerykanów znacznie ułatwia wytwarzanie niektórych środków farmakologicznych. Doktor Karol Grela tłumaczy, że pozwala to otrzymać je nawet podczas tylko jednej reakcji chemicznej. Przykładem środka, już wytwarzanego poprzez metatezę jest lek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C.

74-letni Francuz - Chauvin - przedstawił efekty swoich badań w 1971 roku a Amerykanie: 63-letni Grubbs i 60-letni Schrock, na początku lat 90-tych.