WSiP ma nowego prezesa

Prezesem WSiP został w piątek Bogusław Dąbrowski

Bogusław Dąbrowski był dotychczas członkiem rady nadzorczej WSiP. Jest archeologiem, absolwentem MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, szefem Fundacji Centrum Prywatyzacji.

Prezesa WSiP wybierano w drodze konkursu. W trzyosobowym komitecie rekrutacyjnym wyłonionym z rady nadzorczej zasiadł Zbigniew Jakubas, najsilniejszy prywatny akcjonariusz WSiP-u, Marek Rocki, świeżo wybrany senator Platformy Obywatelskiej i były rektor SGH, oraz właśnie Bogusław Dąbrowski. Kolejni kandydaci przedstawiali swoje strategie rozwoju spółki przed radą, w tym przed Bogusławem Dąbrowskim.

Tymczasem rada niespodziewanie właśnie jego wskazała jako prezesa. Zasady ładu korporacyjnego przewidują, że o konflikcie interesów członek rady powinien poinformować pozostałych członków i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w danej sprawie.

- W tej sprawie nie było konfliktu interesów, ponieważ te strategie, które przedstawiali inni kandydaci na prezesa, niestety nie rzucały na kolana i żaden z tych kandydatów nie zyskał większości w radzie - wyjaśnił nam prof. Marek Rocki. - Postanowiliśmy więc wyłonić kandydata drogą konsensusu, a nie forsować kogoś, kto być może zyskałby słabą większość. Okazało się, że kandydatura Bogusława Dąbrowskiego taki konsensus zapewniała, bo zyskał siedem głosów rady przy jednym głosie wstrzymującym - dodał Rocki.