Litwa blisko euro

Litwa chce przyjąć euro 1 stycznia 2007 r. - rząd w Wilnie przyjął we wtorek plan wprowadzenia wspólnej waluty.

Według rządowego planu litami obok euro będzie można się rozliczać jeszcze 15 dni po wprowadzeniu wspólnej waluty. Wymiany litów na euro będzie można dokonać w bankach komercyjnych przez 60 dni, a w banku centralnym - bez ograniczenia czasowego.

60 dni przed wprowadzeniem euro i 60 dni po nim wszystkie ceny będą musiały być podawane w obu walutach. Ma to m.in. chronić konsumentów przed nieuzasadnioną podwyżką cen. Rządowy plan przewiduje także, że wszystkie zaokrąglenia sum po wygaśnięciu tego okresu przejściowego mają być robione w dół. Rząd nie może jednak zmusić do tego handlowców i firm.

W instrukcji znajduje się cały szereg innych zabezpieczeń mających chronić przed podwyżkami cen. Rząd ma np. zamiar zmusić handlowców do podpisywania opracowywanego właśnie kodeksu dobrej praktyki handlowej, który ma zagwarantować uczciwość w przeliczaniu cen.

Ekonomiści ostrzegają jednak, że optymistyczny plan wprowadzenia euro w 2007 r. może spalić na panewce. Rosnące ceny paliw mogą bowiem spowodować znaczny wzrost inflacji na Litwie, a niska inflacja jest jednym z kryteriów wejścia do strefy euro. W sierpniu wskaźnik wzrostu cen wyniósł na Litwie 2,3 proc. (rok do roku).

Rząd w Wilnie rozważa także możliwość wzięcia kilkumiliardowej pożyczki na odkupienie od rosyjskiego koncernu naftowego Jukos akcji rafinerii w Możejkach, aby później odsprzedać je zgodnie ze swoimi preferencjami. Ekonomiści ostrzegają, że taki krok także może nakręcić inflację.

Szef banku centralnego Gediminas Szarkinas jest jednak optymistą. Policzył już, że wprowadzenie euro będzie kosztować budżet ok. 100 mln litów (ok. 30 mln euro). Najwięcej, bo 80 mln litów, będzie kosztowała produkcja banknotów i monet. Koszt kampanii informacyjnej obliczany jest na 11 mln litów.

Plan wymiany waluty musi jeszcze zatwierdzić parlament i bank centralny.

Na Litwie już dziś większość sieci handlowych podaje swoje ceny w litach i euro. Lit jest od trzech lat przywiązany do euro w stosunku 3,4528.

Lit został wprowadzony na Litwie w 1993 r. Wcześniej waluta o tej nazwie funkcjonowała na Litwie w latach 1922-40.

Podobnie jak Litwa 1 stycznia 2007 r. euro wprowadzić zamierza Estonia. Rok później - Łotwa. Polska może przyjąć euro najwcześniej w 2009-10 r.