Awanse w "Tygodniku Powszechnym"

Piotr Mucharski, sekretarz redakcji "TP", mianowany został przez zarząd wydawnictwa z-cą redaktora naczelnego. Dotychczasowy z-ca sekretarza redakcji, Michał Okoński, został sekretarzem redakcji. Mucharski jest obecnie jednym z trzech z-ców redaktora naczelnego. Pozostali to Józefa Hennelowa i Tomasz Fiałkowski. Przypomnijmy, że w maju br. zrezygnował z tej funkcji Krzysztof Kozłowski.