Inflacja bazowa idzie w dół

Cztery z pięciu miar inflacji bazowej spadły bardzo wyraźnie. Inflacja bazowa netto bez zmian

Inflacja bazowa pokazuje, jak zmieniają się ceny pod wpływem rzeczywistych zmian popytu, a nie np. wpływem czynników sezonowych czy szoków zewnętrznych. Narodowy Bank Polski liczy ją na kilka sposobów: inflacja bazowa po wykluczeniu cen żywności i cen paliw - pozostała na czerwcowym poziomie 1,4 proc.; inflacja bazowa bez uwzględniania cen kontrolowanych spadła z 0,7 do 0,2 proc.; inflacja liczona z wyłączeniem cen o największej zmienności - spadła z 1,7 do 1,3 proc.; inflacja liczona z wyłączeniem cen o największej zmienności i cen paliw - spadła z 1,4 do 0,7 proc.; inflacja liczona metodą 15-proc. średniej odciętej - spadła z 1,8 do 1,4 proc. Zmiany inflacji bazowej bacznie obserwuje Rada Polityki Pieniężnej. Zdaniem analityków Banku BPH środowe dane to argument dla tych członków Rady, którzy uważają, że jeszcze jest miejsce na obniżenie stóp. BPH prognozuje cięcie o 0,25 pkt proc. na posiedzeniu już w przyszłym tygodniu.