Pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich

Dzieci stanowią o naszej przyszłości i nie mogą być przedmiotem swoistej reglamentacji. Człowiek jest Bożym stworzeniem, a nie zasobem ludzkim, który można dowolnie redukować dla oszczędności czy zachowania standardów życia - abp Damian Zimoń, metropolita katowicki mówił w niedzielę w Piekarach Śląskich o problemach współczesnej rodziny

Zimoń przemawiał do kilkudziesięciu tysięcy kobiet, które wczoraj wzięły udział w swej dorocznej pielgrzymce stanowej do Matki Boskiej Piekarskiej, czczonej na Śląsku jako Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej

Abp Zimoń stwierdził, że na dotkniętym przeobrażeniami gospodarczymi Śląsku coraz więcej dzieci wychowuje ulica.

Jego zdaniem dzieje się tak, bo zabrakło odpowiedzialnych rodziców i domowego ciepła. W ostatnich latach bezrobocie spowodowało ubóstwo w wielu rodzinach, zwłaszcza wielodzietnych, a wielu młodych ludzi kończących studia musi emigrować, bo w ojczyźnie nie mogą znaleźć pracy.

- Wychowanie religijne dzieci to fundament każdego wychowania - mówił Zimoń i zaapelował: - Miejcie czas dla dzieci, módlcie się wspólnie z całą rodziną, bądźcie dla nich wzorem, pokazujcie im miłość, starajcie się je rozumieć, wysłuchiwać, pomóc w wyborze drogi życia, kształtować postawę uczciwości, odpowiedzialności - mówił Zimoń. - Bądźcie dumne z waszych dzieci, kochajcie je, brońcie przed szkodliwymi wpływami, także niektórych mediów i internetu. Mówcie im, jak mają z nich korzystać - dodał.

Zimoń sprzeciwił się też ograniczeniu wydatków na położnictwo. - Zdrowe społeczeństwo może zawsze liczyć na przyrost naturalny. Dzieci stanowią o naszej przyszłości i nie mogą być przedmiotem swoistej reglamentacji. Człowiek jest człowiekiem, Bożym stworzeniem, a nie zasobem ludzkim, który można dowolnie redukować dla oszczędności czy zachowania standardów życia" - zaznaczył.

Przypomniał też, że Kościół nadal sprzeciwia się sztucznemu zapłodnieniu. Wyjściem dla małżeństw, które pragną mieć mieć dzieci, a z przyczyn biologicznych ich nie mają, zdaniem Zimonia, jest adopcja.