Marsz solidarności z Białorusinami

Partia Demokratyczna - Demokraci.pl i Młode Centrum organizuje dziś w Łodzi marsz przeciw reżimowi Aleksandra Łukaszenki i solidarności z Białorusinami.

To początek ogólnopolskiej akcji. Dziś w Warszawie włączą się w nią europosłowie Bronisław Geremek, Jan Kułakowski i Janusz Onyszkiewicz, którzy podpiszą się pod listem do prezydenta Białorusi. Od 13 sierpnia po Polsce jeździć będzie platforma z Robertem Leszczyńskim i muzykami znanymi z pomarańczowej rewolucji na Ukrainie.

W Łodzi młodzi działacze Demokratów.pl przejdą o godz. 16 ul. Piotrkowską. Tam przygotowali happening. Łodzianie będą mogli napisać listy, które zostaną potem przekazane na Białoruś. Zostanie odczytany list do prezydenta Aleksandra Łukaszenki, który po podpisaniu przez liderów PD zostanie wysłany do Mińska.