Zużywajmy mniej energii!

Komisja Europejska uruchomiła kampanię na lata 2005-2008, której celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zużycia energii elektrycznej.

Bruksela uruchomi kampanię, która będzie promowała energię odnawialną oraz bardziej efektywne zużycie prądu wśród obywateli, firm oraz organizacji i instytucji. Akcja ma wspomóc realizację celów europejskiej polityki energetycznej. W latach 2005-2008 planuje się m.in. budowę nowych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 15 tys. MW oraz 450 nowych elektrowni na biomasę. Do 2010 r. Bruksela planuje zwiększenie udziału produkowanej energii odnawialnej do 12 proc. Z kolei do roku 2020 r. chce doprowadzić do ograniczenia całkowitego zużycia energii w UE o 20 proc.