Nowe zasady sprzedaży mieszkań zakładowych

Mieszkańcy lokali zakładowych - należących do przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek z udziałem skarbu państwa, Lasów Państwowych i PKP - będą mogli wykupić je na jednakowych zasadach

Do tej pory niektóre przedsiębiorstwa, jak PKP czy Lasy Państwowe, miały własne ustawy prywatyzujące zasoby mieszkaniowe. Inne korzystały z ogólnej ustawy z 15 grudnia 2000 r. o sprzedaży mieszkań zakładowych i należących do skarbu państwa.

Jedni lokatorzy musieli płacić 25 proc., a inni 5 proc. ceny rynkowej mieszkania.

W czwartek Sejm przyjął ustawę, która porządkuje zasady sprzedaży lokali ich najemcom.

Lasy Państwowe, które mają jeszcze ok. 7 tys. lokali, będą mogły je zbywać według poprawionej ustawy o lasach. Prawo wykupu dostaną wszyscy obecni i byli pracownicy przedsiębiorstwa z wyjątkiem zwolnionych dyscyplinarnie. Maksymalny upust w cenie nie może przekroczyć 95 proc. Za 5 proc. wartości wykupią mieszkania emeryci i renciści. Osoby z krótszym stażem najmu (co najmniej trzyletnim) mają prawo do 45-proc. bonifikaty.

Gdy nabywca sprzeda lokal przed upływem pięciu lat od daty podpisania aktu notarialnego lub będzie go wykorzystywał na inne cele niż mieszkalne, będzie musiał zwrócić bonifikatę.

Zostało też ok. 50 tys. lokali w zasobach PKP. Spora ich część ma nieuregulowany stan prawny albo znajduje się w katastrofalnym stanie, dlatego brakuje chętnych do wykupu. PKP handluje mieszkaniami w oparciu o ustawę o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe z 2000 r. Sejmowa nowela rozszerza krąg osób uprawnionych do wykupu mieszkania na własność, przyznając 6-proc. upust w cenie za każdy rok pracy w PKP lub zakładach z niego wydzielonych.

W przypadku mieszkań należących do innych przedsiębiorstw państwowych poszerzony został krąg osób uprawnionych do wykupu - po śmierci najemców będą to ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz konkubenci. Lokatorom przyznano też prawo pierwszeństwa wykupu.