Koniec z użytkowaniem wieczystym

Z polskiego prawa znika pojęcie użytkowania wieczystego. Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą zostanie ono zastąpione prawem własności. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nieruchomości dokona się wraz z wejściem w życie ustawy, czyli najwcześniej za kilka tygodni

Nowa regulacja dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Decyzja administracyjna o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie wydawana na wniosek zainteresowanego przez organy samorządowe.

Osoby, które nabyły prawo użytkowania wieczystego po 26 maja 1990 roku będą musiały jednak za to zapłacić - poinformował poseł PiS Piotr Krzywicki, autor przyjętego projektu.

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nie będą natomiast płacić mieszkańcy ziem zachodnich. Wicemarszałek Sejmu Kazimierz Michał Ujazdowski podkreślił, że nowa ustawa ostatecznie potwierdzi ich prawo do nieruchomości, kwestionowane często przez byłych niemieckich właścicieli.

Ustawa trafi teraz do Senatu.