Zgłaszajcie uwagi do leków refundowanych

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl uruchomiona została wersja testowa informatora o lekach refundowanych. Informator ma ułatwić dostęp do informacji o najtańszym odpowiedniku danego leku refundowanego oraz o wysokości dopłat ponoszonych przez pacjenta. Ministerstwo prosi o uwagi do informatora do 15 lipca na adres: m.twardowska@mz.gov.pl lub Ministerstwo Zdrowia Departament Polityki Lekowej ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa.