Co zrobicie dla zwalczenia korupcji

Katalog antykorupcyjny - czyli listę działań koniecznych dla ograniczenia korupcji w Polsce dostały właśnie partie, które szykują się do wyborów - LPR, PD, PO, PSL, PiS, Samoobrona, SLD i SdPl

Katalog przygotowały Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Komunikacji Społecznej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Szkoła Liderów oraz Fundacja im. Stefana Batorego - zrzeszone w Antykorupcyjną Koalicję Organizacji Pozarządowych.

- Co roku rozliczamy partie z realizacji obietnic złożonych przed wyborami w 2001 r. Sporo się poprawiło, ale jest jeszcze wiele do zrobienia - zwłaszcza w egzekwowaniu prawa - mówi Grażyna Czubek z Fundacji Batorego.

Organizacje czekają do 8 lipca na odpowiedzi partii ze wskazaniem, które z problemów wymienionych w katalogu są dla nich najważniejsze. We wrześniu, jeszcze przed wyborami do Sejmu ujawnią tegoroczne odpowiedzi partii i podsumują spełnienie obietnic złożonych w 2001 r.

Ramka

Katalog antykorupcyjny

1. Skuteczniej zapobiegać korupcji : wzmocnić służbę cywilną; wprowadzić przepisy antykorupcyjne do regulaminów partii politycznych; (powołać komisję standardów etycznych - na wzór brytyjskiej Komisji Nolana; (przywrócić kontrolę Sejmu nad budżetami agencji i funduszy; ograniczyć liczbę koncesji i zezwoleń w gospodarce.

2. Wprowadzić odpowiednie zmiany legislacyjne: ( zmienić sposób stanowienia prawa; (doprowadzić do egzekwowania prawa antykorupcyjnego; (znowelizować ustawę o policji; (zreformować postępowania dyscyplinarne; ratyfikować Konwencję ONZ przeciw korupcji i powołać proponowane w niej ciała koordynujące lub organizujące działania instytucji zajmujących się ściganiem i przeciwdziałaniem korupcji.

3. Sprawniej ścigać przejawy korupcji: (wzmocnić działania organów ścigania; (wprowadzić ochronę prawną osób zgłaszających nieprawidłowości i przestępstwa.