Wielkie umowy PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało na rok ze spółką Gaz System umowę na przesył gazu. A Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na utworzenie przez PGNiG spółek z niemieckim koncernem gazowniczym VNG.

Według komunikatu PGNiG podpisane w środę roczne umowy na przesył gazu wysokometanowego oraz zaazotowanego mają łącznie wartość 1 mld 897,5 mln zł. Wartość tę oszacowano biorąc pod uwagę taryfę przesyłową PGNiG z 2003 r. Według PGNiG wartość umów może się zmienić, jeśli Gaz System otrzyma nową taryfę przesyłową. Umowy wejdą w życie pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych przez Gaz System, m.in. uzyskania do 1. lipca od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki statusu Operatora Systemu Przesyłowego, taryfy oraz tytułu prawnego do korzystania z sieci gazociągów przesyłowych. Gaz System to państwowa spółka, która ma zarządzać siecią gazociągów przesyłowych w Polsce. Do niedawna spółka ta nosiła nazwę PGNiG Przesył i należała do PGNiG. Wiosną tego roku gazowy koncern podarował tę spółkę państwu, aby w ten sposób utorować sobie wejście na giełdę. Przekazanie pod kontrolę państwa systemu gazociągów przesyłowych było warunkiem rozpoczęcia prywatyzacji PGNiG. Na początku czerwca minister skarbu Jacek Socha przesunął jednak termin oferty publicznej PGNiG, zaplanowanej początkowo na czerwiec.

Od 1 lipca wchodzi też nowy cennik PGNiG na gaz. Będzie obowiązywać do końca września. Według Urzędu Regulacji Energetyki dla odbiorców ceny gazu wzrosną w granicach 3,8 do 7,1 proc. Skala podwyżek zależy od spółki dystrybucyjnej i taryfy (w uproszczeniu - od ilości paliwa, kupowanego przez klienta). Największe czekają klientów kupujących mało gazu. Tę podwyżkę PGNiG uzasadniło wzrostem o 25 proc. cen surowca z importu. Wzrost kosztów zakupu gazu z importu spowodował podwyżkę cen za gaz już od początku tego roku. Gaz z importu, przede wszystkim z Rosji, pokrywa dwie trzecie polskiego zapotrzebowania.

W czwartek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na utworzenie przez PGNiG z niemieckim koncernem VNG dwóch spółek. Pierwsza z nich o nazwie InterGasTrade ma handlować gazem. Natomiast spółka InterTransGas będzie się zajmować przesyłem gazu. Obie spółki będą działały na prawie niemieckim, a ich siedzibą będzie Poczdam. Zgoda UOKiK była ostatnim warunkiem zawieszającym wejście w życie umowy o powołaniu tych spółek, podpisanej przez firmy z Polski i Niemiec w styczniu tego roku.