Pohandlują CO2

Komisja Europejska zaakceptowała w poniedziałek ostatni narodowy plan rozdziału uprawnień do emisji CO2. To oznacza, że unijny rynek handlu pozwoleniami na emisję może ruszyć pełną parą

Ostatnim krajem, który przedłożył swoje plany, była Grecja. Tamtejsze firmy będą mogły w latach 2005-07 wyemitować nieco ponad 223 mln ton dwutlenku węgla.

Jeżeli będą miały nadwyżki uprawnień - będą je mogły sprzedać na wolnym rynku.

System limitów emisji i handlu uprawnieniami ma pomóc Unii Europejskiej zredukować emisję gazów cieplarnianych do poziomu przewidzianego w protokole z Kioto. W 2008 r. kluczowe branże europejskiego przemysłu mają emitować o 8 proc. CO2 mniej niż w 1990 r. Handel pozwoleniami sprzyja redukcji emisji CO2, bo daje dodatkowe zyski firmom, które inwestują w nowoczesne technologie.

W poniedziałek zezwolenie na emisję 1 tony CO2 kosztowało 20,7 euro.