Sobieski Dystrybucja daje więcej za Polmos Białystok

Kontrolowany przez francuską Grupę Belvedere Sobieski Dystrybucja złożył ministrowi skarbu poprawioną ofertę zakupu 61 proc. akcji Polmosu Białystok.

Prezes SD Krzysztof Tryliński powiedział "Gazecie", że podniesiono cenę. Do piątku resort prowadzi negocjacje z innym chętnym - Central European Distribution Corporation (CEDC). Sobieski Dystrybucja miał już parafowaną umowę zakupu akcji z ministerstwem, ale minister Jacek Socha nie zdecydował się jej podpisać. Przeciwko temu inwestorowi zaprotestowała bowiem załoga. Dlatego w ostatni poniedziałek ruszyły rozmowy z CEDC. Jeśli nie zakończą się one sukcesem, to do gry może wrócić Sobieski Dystrybucja oraz trzeci zainteresowany - Polmos Lublin.