Stypendia Fundacji Batorego dla wiejskich dzieci

1,5 tys. uczniów ze wsi i małych miejscowości dostanie od września stypendia - od 50 do 250 zł. Fundacja im. Stefana Batorego przekazała dziś na pomoc dla nich ponad 630 tys. zł.

Pieniądze podzielą lokalne organizacje pozarządowe. Fundacja swoje stypendia przyznaje od pięciu lat. Adresowane są do uczniów, których nie stać na opłacenie dodatkowych lekcji, dostęp do internetu, kupienie podręczników, a często nawet na kontynuowanie nauki w średniej szkole. W tym roku fundacja przy rozdziale stypendiów współpracować będzie ze wspierającymi uczniów organizacjami pozarządowymi z 38 miejscowości. Organizacje te - we własnym zakresie - na stypendia dla młodzieży zebrały od sponsorów prawie 950 tysięcy zł.