Sto tysięcy pielgrzymów w Piekarach Śląskich

- Rodzina to jeden z najwspanialszych pomysłów Pana Boga - mówił w niedzielę metropolita katowicki abp Damian Zimoń do ponad stu tysięcy pielgrzymów, którzy stawili się w sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich na dorocznej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców

Na coroczną pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich przybyło w niedzielę mimo upału ponad sto tysięcy osób. Ojcowie z dziećmi, dziadkowie z wnukami przyjechali z całego Śląska i Zagłębia. - By pomodlić się za pokój na świecie i by dobrze było w rodzinie - mówił Andrzej Rembisz, który do Piekar przyszedł pieszo z Siemianowic.

Witając pielgrzymów, abp Damian Zimoń przypomniał dotyczącą właśnie rodziny naukę Jana Pawła II, której przestrzeganie metropolita katowicki nazwał długiem wobec zmarłego Papieża. Jan Paweł II co roku kierował do piekarskich pielgrzymów posłania, a jako biskup krakowski głosił w Piekarach homilię. W tym roku pozdrowienia dla pielgrzymów przesłał papież Benedykt XVI.

- Miejcie wiele szacunku dla swych żon, matek, waszych dzieci. Miłość małżeńska, pielęgnowana we wspólnej modlitwie, jest źródłem szczęścia całej rodziny - mówił o rodzinie abp Zimoń i apelował do ojców, by mieli czas dla swych dzieci, by kariera zawodowa była zawsze na drugim miejscu po rodzinie.

Rodzinie w sporej części poświęcił też swą homilię abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Krytykował polskie ustawodawstwo, które daje większe przywileje matkom samotnie wychowującym dzieci niż tym, które wychowują dzieci w rodzinie. - To zakłamanie myślowe nakręca dzisiaj świat. Nakręcają go dziś także ludzie próbujący promować małżeństwa jednopłciowe. To przecież samozniszczenie myślowe, choroba, którą próbuje się narzucić ludziom - mówił abp Michalik.

Biskupi wspominali w Piekarach przypadające w tym roku 25-lecie "Solidarności". Abp Leonardo Sandri, który podpisał skierowany do pielgrzymów telegram z przesłaniem papieża Benedykta XVI, napisał, że "Ojciec Święty życzy, aby to dziedzictwo wolności, które zaowocowało przemianami w całej Europie, przyniosło owoce materialnej pomyślności i duchowej satysfakcji wszystkim, którzy dziś zmagają się z różnorakimi trudnościami".

Przed mszą świętą na wzgórzu piekarskim biskupi odsłonili ufundowany przez śląsko-dąbrowską "Solidarność" pomnik Jana Pawła II. Abp Michalik o solidarności Polaków sprzed 25 lat mówił: - Została wolność, miłość Polaków do Matki Bożej, silny związek z nauczaniem Jana Pawła II i Kościoła. Zostały groby górników. Zostały i będą wołać o sprawiedliwość, ale wołać też będą o miłość i miłosierdzie Boga dla tych, którzy ich zabili, i dla nas, ilekroć nie jesteśmy, nie chcemy albo nie potrafimy, być wierni.